You are not logged in. (Login)
Skip CoursesSkip Main MenuSkip Login
Projekt "Mladý vědec" je unikátním řešením zapojení podporovaných aktivit různých cílových skupin ve vzájemné interakci s mnohostranným užitkem v přímé vazbě na podporované aktivity.

Cíl projektu

  • vytvoření webového portálu s databází stipendijních příležitostí, včetně e-learningové aplikace, který bude trvale k dispozici jak nadaným žákům, tak jejich učitelům, kteří se právě této skupině žáků věnují.
  • vytvořit systém úzké osobní spolupráce mezi učiteli a nadanými žáky s cílem výrazně zvyšovat úroveň klíčových kompetencí obou partnerů.
  • podpořit zejména ty pedagogické pracovníky, kteří se již dlouhodobě a trvale individuální práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky věnují a u kterých je předpoklad, že podporu zúročí dalším zlepšením své práce.
  • vytvořit základní obsah odborného vzdělávání v oblasti vedení nadaných a mimořádně nadaných žáků i základní odborné texty pro e-learningovou aplikaci zvyšující možnosti pro sebevzdělávání žáků.

Skip Latest News

Latest News

  • 26 Nov, 09:02
    Správce portálu
    Závěrečný workshop projektu "MLADÝ VĚDEC" more...


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.